ACoS akronymer

ACoS

ACoS er forkortelsen for Annonseringskostnad for salg.

En beregning som brukes til å måle ytelsen til en kampanje for sponsede Amazon-produkter. ACoS indikerer forholdet mellom annonseforbruk og målrettet salg og beregnes ved hjelp av denne formelen: ACoS = annonseforbruk ÷ salg.