ARPA akronymer

HARPE

ARPA er forkortelsen for Gjennomsnittlig inntekt per konto.

Dette er et tall som inkluderer gjennomsnittlig månedlig inntekt på tvers av alle kontoer, også kjent som MRR.