AutoML akronymer

AutoML

AutoML er forkortelsen for Automatisert maskinlæring.

En skalerbar distribusjon av Machine Learning i Salesforce som imøtekommer alle kunder og alle brukstilfeller uten behov for dataforskere å distribuere.