BANT Acronyms

BANT

BANT er forkortelsen for Budsjettmyndighetens behov for tidslinje.

termine whether it’s the right time to sell to a prospect.