CAGR akronymer

CAGR

CAGR er forkortelsen for Sammensatt årlig vekstrate.

Den årlige gjennomsnittlige inntektsveksten mellom to gitte år, forutsatt at veksten skjer med en eksponentielt sammensatt hastighet.

kilde: Gartner