CCE akronymer

CCE

CCE er forkortelsen for Samtale kundeopplevelse.

Samtale kundeservice og kundeopplevelse er metoder for å hjelpe kunder som fokuserer på å bygge et langsiktig forhold, i stedet for å løse en rekke problemer.

kilde: Kustomer