CCPA-akronymer

CCPA

CCPA er forkortelsen for California Consumer Privacy Act.

En statutt ment å forbedre personvernrettigheter og forbrukerbeskyttelse for innbyggere i California, USA. Les denne artikkelen på Hvorfor CCPA bør ha betydning for bedrifter for mer informasjon.