CLTV akronymer

CLTV

CLTV er forkortelsen for Kundens levetidsverdi.

En fremskrivning som kobler nettoresultatet til hele livssyklusforholdet til en kunde. Også kjent som CLV.