CRR Akronymer

CRR

CRR er forkortelsen for Kundens oppbevaringsgrad.

Prosentandelen av kunder du beholder i forhold til antallet du hadde i begynnelsen av perioden (ikke medregnet nye kunder).