CSS akronymer

CSS

CSS er forkortelsen for Cascading Style Sheets.

En metodikk for å lagre og bruke presentasjonen av et dokument skrevet i et markup-språk som HTML ved hjelp av en nettleser. CSS er en hjørnesteinsteknologi på World Wide Web, sammen med HTML og JavaScript