DPV-akronymer

DPV

DPV er forkortelsen for Validering av leveringspunkt.

Leveringspunktsvalidering bekrefter at en adresse faktisk eksisterer og kan leveres til – helt ned til leiligheten eller suitenummeret.