DRR Akronymer

DRR

DRR er forkortelsen for Dollarretensjonsrate.

Prosentandelen av inntekten du beholder i forhold til inntekten du hadde i begynnelsen av perioden (ikke medregnet nye inntekter). Et middel for å beregne dette er å segmentere kundene dine etter et inntektsområde, og deretter beregne CRR for hvert område.