DXP akronymer

DXP

DXP er forkortelsen for Digital opplevelsesplattform.

Et integrert sett med kjerneteknologier som støtter sammensetning, ledelse, levering og optimalisering av kontekstualiserte digitale opplevelser.

kilde: Gartner