eLOT akronymer

eLOT

eLOT er forkortelsen for Forbedret reiselinje.

eLOT-sekvensnummeret indikerer den første forekomsten av levering gjort til tilleggsområdet innenfor transportørruten, og den stigende/synkende koden indikerer den omtrentlige leveringsrekkefølgen innenfor sekvensnummeret. eLOT-behandling kan

kilde: PostalPro