ETL akronymer

ETL

ETL er forkortelsen for Trekk ut, transformer og last inn.

En plattform der dataaktiviteter kombineres for å hente data ut av ett system, transformere eller konvertere det etter behov, og plassere det i et annet system. ETL-prosesser kan oppnås programmatisk, men overlates ofte til en tredjepartsplattform hvor prosessene kan utløses eller planlegges.