Fintech

Finansiell teknologi

En portmanteau av finansiell teknologi, refererer til firmaer og plattformer som bruker digitale teknologier for å konkurrere med tradisjonelle finansielle metoder i levering av finansielle tjenester, inkludert betalinger, lån, investeringer og kredittstyring og overvåking.

  • Forkortelse: Fintech