GDPR Akronymer

GDPR

GDPR er forkortelsen for Generell databeskyttelsesforskrift.

En forskrift om databeskyttelse og personvern i EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Den tar også for seg overføring av personopplysninger utenfor EU- og EØS-områdene.