ICP-akronymer

ICP

ICP er forkortelsen for Ideell kundeprofil.

hyllest knyttet til et selskaps mest verdifulle kunder brukes til å identifisere nye potensielle kunder. I B2B-salg og markedsføring kan dette være lokasjons-, firmografi-, atferds-, kultur- og systemdata. I B2C-salg og markedsføring kan dette være sted, demografi, atferd, kultur og andre data.