ISBN Acronyms

ISBN

ISBN er forkortelsen for International Standard Book Number.

Et ISBN er et internasjonalt standard boknummer. ISBN-nummer var 10 sifre lange frem til slutten av desember 2006, men siden 1. januar 2007 består de nå alltid av 13 sifre. ISBN-nummer beregnes ved hjelp av en spesifikk matematisk formel og inkluderer et kontrollsiffer for å validere nummeret.

kilde: ISBN International