IT-akronymer

IT

IT er forkortelsen for Informasjonsteknologi.

Innenfor en virksomhets virksomhet omfatter informasjonsteknologi administrasjon av data, cybersikkerhet, interne maskin- og programvaresystemer, eksternt hostede maskinvare- og programvaresystemer, tredjeparts plattformlisensiering, samt sluttbrukermaskinvare og -programvare.