KPI-akronymer

KPI

KPI er forkortelsen for Key Performance Indicator.

En målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap når sine mål. KPI-er på høyt nivå fokuserer på den generelle ytelsen til virksomheten, mens KPI-er på lavt nivå fokuserer på prosesser i avdelinger som salg, markedsføring, HR, support og andre.