NLP akronymer

NLP

NLP er forkortelsen for Natural Language Processing.

Et underfelt av lingvistikk, informatikk og kunstig intelligens som er opptatt av samspillet mellom datamaskiner og menneskelig språk, spesielt hvordan man programmerer datamaskiner til å behandle og analysere store mengder naturlig språkdata.