ROE Akronymer

ROE

ROE er forkortelsen for Return on Effort.

Som et supplement til ROI, muliggjør Content ROE ytelsesmålinger på aktivanivå for å hjelpe team med å optimalisere innhold og å introdusere en databasert innflytelse på fremtidig innhold og kreative planer. Det er også unikt ved at det tar hensyn til den totale innsatsen som gikk med til å skape hver eiendel.

kilde: Aprimo Return On Effort