ROI akronymer

ROI

ROI er forkortelsen for Return on Investment.

En ytelsesberegning som måler lønnsomhet og beregnes ved hjelp av formelen ROI= (inntekt – kostnad) / kostnad. ROI kan hjelpe deg med å avgjøre om en potensiell investering er verdt forhåndskostnadene og de løpende kostnadene, eller om en investering eller innsats bør fortsette eller avsluttes.