ROTI Akronymer

ROTI

ROTI er forkortelsen for Avkastning på teknologiinvesteringer.

I likhet med avkastning på investeringen (ROI), er dette hvor lang tid det tar for en investering i teknologi eller en programvarelisens å returnere inntektsbeløpet det koster å implementere. Eksempel: Investering i denne plattformen har en ROTI på 7 måneder for gjennomsnittskunden. Det kan også måles i prosentvis økning i inntekt oppnådd over