RSA akronymer

RSA

RSA er forkortelsen for Rivest Shamir Adleman.

RSA er et offentlig nøkkelkryptosystem som er mye brukt for sikker dataoverføring. Meldinger er kryptert med en offentlig nøkkel, som kan deles åpent. Med RSA-algoritmen, når en melding har blitt kryptert med den offentlige nøkkelen, kan den bare dekrypteres med en privat (eller hemmelig) nøkkel. Hver RSA-bruker har et nøkkelpar som består av deres offentlige og private nøkler. Som navnet tilsier, må den private nøkkelen holdes hemmelig. Akronymet RSA kommer fra etternavnene til Ron Rivest, Adi Shamir og Leonard Adleman, som offentlig beskrev algoritmen i 1977.