SDP-akronymer

SDP

SDP er forkortelsen for Salgsutviklingsplattform.

Et verktøy som hjelper salgsutviklingsrepresentanter med å navigere i prospekt- og lederkvalifiseringsprosessen, inkludert prioritering og planlegging av aktiviteter for å maksimere salgseffektiviteten og avslutte virksomheten raskere.