SDR Akronymer

SDR

SDR er forkortelsen for Salgsutvikling Representant.

En salgsrolle som er ansvarlig for å utvikle nye forretningsrelasjoner og muligheter.