SMB-akronymer

SMB

SMB er forkortelsen for Små og mellomstore bedrifter.

Små og mellomstore bedrifter er organisasjoner av en bestemt størrelse, enten antall ansatte eller årlig omsetning. Målt etter antall ansatte, er små bedrifter de med færre enn 100 ansatte, og mellomstore bedrifter er de organisasjonene med 100 til 999 ansatte. Hvis de måles alternativt ved årlige inntekter, er de organisasjoner med mindre enn $50 millioner i årlig inntekt og mellomstore eller organisasjoner som tjener mer enn $50 millioner, men mindre enn $1 milliard. Forkortelsen SME brukes av utenfor USA.