SME akronymer

EMS

SME er forkortelsen for Små og mellomstore bedrifter.

n Den europeiske union er små og mellomstore bedrifter organisasjoner av en bestemt størrelse målt ved antall ansatte. Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og mellomstore bedrifter har flere enn 50 men mindre enn 250 ansatte. Forkortelsen SMB brukes i USA og avviker i forklaring.