SMS-akronymer

SMS

SMS er forkortelsen for Kort melding Service.

Den opprinnelige standarden for sending av tekstbaserte meldinger via mobile enheter. En enkelt tekstmelding var begrenset til 160 tegn inkludert mellomrom. SMS ble designet for å passe inn i andre signaleringsprotokoller, og det er grunnen til at lengden på SMS-meldinger er begrenset til 160 7-bits tegn, dvs. 1120 biter eller 140 byte. Hvis en bruker sender mer enn 160 tegn, kan den sendes i opptil 6 deler totalt antall på 918 tegn i den koblede meldingen.