SPF akronymer

SPF

SPF er forkortelsen for Rammer for avsenderpolitikk.

Sender Policy Framework er en e-postautentiseringsprotokoll designet for å oppdage forfalskning av et sendedomene fra en uautorisert sendetjeneste eller IP-adresse under levering av e-posten.