SQL akronymer

SQL

SQL er forkortelsen for Salgskvalifisert kunde.

En potensiell kunde som har beveget seg gjennom salgspipelinen – fra markedsføringskvalifisert lead til salgsakseptert lead – til en posisjon hvor salgsteamet nå kan jobbe med å konvertere dem til en aktiv kunde.

kilde: Gartner

SQL

SQL er forkortelsen for Strukturert spørrespråk.

Et språk som brukes i programmering og designet for å administrere data som holdes i et relasjonsdatabasestyringssystem, eller for strømbehandling i et relasjonsdatastrømstyringssystem. Syntaksen og tilhørende funksjonsbibliotek kan variere mellom databaseplattformer.