SSL akronymer

SSL

SSL er forkortelsen for Secure Sockets Layer.

Kryptografiske protokoller designet for å gi kommunikasjonssikkerhet over et datanettverk.