TCPA akronymer

TCPA

TCPA er forkortelsen for Lov om telefonforbrukerbeskyttelse.

Denne forskriften i USA ble vedtatt i 1991 og begrenser bruken av automatiske oppringingssystemer, kunstige eller forhåndsinnspilte talemeldinger, SMS-tekstmeldinger og faksmaskiner. Den spesifiserer også flere tekniske krav for faksmaskiner, automatiske oppringere og talemeldingssystemer - hovedsakelig med bestemmelser som krever identifikasjon og kontaktinformasjon for enheten som bruker enheten som skal inneholdes i meldingen.