USP akronymer

USP

USP er forkortelsen for Unique Selling Proposition.

Markedsføringsstrategien utviklet og utført for å informere prospekter og kunder om differensieringen av ens egen merkevare, produkt eller tjeneste fra sine konkurrenter. Også kjent som unikt salgspunktEller unikt verdi proposisjon (UVP).