USSD akronymer

USSD

USSD er forkortelsen for Ustrukturerte tilleggsdata.

En kommunikasjonsprotokoll som brukes av mobiltelefoner for å kommunisere med mobilnettoperatørens datamaskiner. Med USSD samhandler mobilbrukere direkte ved å gjøre valg fra menyene. I motsetning til en SMS-melding, skaper en USSD-melding en sanntidsforbindelse med hver økt, noe som muliggjør toveis kommunikasjon av informasjon.