XML-akronymer

XML

XML er forkortelsen for eXtensible Markup Language.

Et merkespråk som brukes til å kode data i et format som er både lesbart og maskinlesbart.