Hvordan en bevisst tilnærming til AI reduserer partiske datasett

AI-drevne løsninger trenger datasett for å være effektive. Og opprettelsen av disse datasettene er full av et implisitt skjevhetsproblem på et systematisk nivå. Alle mennesker lider av skjevheter (både bevisst og ubevisst). Skjevhetene kan ha en rekke former: geografiske, språklige, sosioøkonomiske, sexistiske og rasistiske. Og disse systematiske skjevhetene er bakt inn i data, noe som kan resultere i AI-produkter som opprettholder og forstørrer skjevhet. Organisasjoner trenger en oppmerksom tilnærming for å redusere