Virkningen av mikromomenter på forbrukerreisen

En varm markedsføringstrend som vi har begynt å høre mer og mer om, er mikromomenter. Mikromomenter påvirker for tiden kjøpernes atferd og forventninger, og de endrer måten forbrukerne handler på tvers av bransjer. Men hva er egentlig mikro-øyeblikk? På hvilke måter former de forbrukerreisen? Det er viktig å forstå hvor veldig ny ideen om mikromomenter er i den digitale markedsføringsverdenen. Think with Google fører anklagene for å undersøke hvordan smarttelefonteknologien revolusjonerer