Undersøkelsesresultater: Hvordan reagerer markedsførere på pandemien og lockdowns?

Etter hvert som låsingen blir lettere og flere ansatte går tilbake til kontoret, var vi interessert i å undersøke utfordringene små bedrifter har møtt på grunn av Covid-19-pandemien, hva de har gjort i løpet av låsing for å utvikle virksomheten, eventuell oppskolering , teknologien de har brukt over denne tiden, og hva deres planer og fremtidsutsikter er. Teamet på Tech.co undersøkte 100 små bedrifter om hvordan de har klart seg under låsingen. 80% av