VR's Rising Tide in Publishing and Marketing

Siden begynnelsen av moderne markedsføring har merkevarer forstått at det å danne en forbindelse med sluttbrukere er kjernen til en vellykket markedsføringsstrategi - å skape noe som vekker følelser eller gir en opplevelse, har ofte det mest varige inntrykket. Med markedsførere som i økende grad vender seg til digitale og mobile taktikker, har muligheten til å få kontakt med sluttbrukere på en oppslukende måte blitt redusert. Imidlertid løftet om virtual reality (VR) som en oppslukende opplevelse er på