Hva er Neuro Design?

Neuro Design er et nytt og voksende felt som bruker innsikt fra sinnsvitenskapene for å lage mer effektive design. Disse innsiktene kan komme fra to hovedkilder: De generelle prinsippene for beste praksis i Neuro Design som er hentet fra akademisk forskning på det menneskelige visuelle systemet og synspsykologien. Disse inkluderer ting som hvilke områder av synsfeltet som er mer følsomme for å legge merke til visuelle elementer, og dermed hjelpe designere med å komponere