Hvordan symbiosen av tradisjonell og digital markedsføring endrer hvordan vi kjøper ting

Markedsføringsbransjen er dypt forbundet med menneskelig atferd, rutiner og interaksjoner, som innebærer å følge den digitale transformasjonen vi har gjennomgått de siste tjuefem årene. For å holde oss involvert, har organisasjoner svart på denne endringen ved å gjøre kommunikasjonsstrategier for digitale og sosiale medier til en viktig komponent i forretningsplanleggingen, men det ser ikke ut til at de tradisjonelle kanalene ble forlatt. Tradisjonelle markedsføringsmedier som reklametavler, aviser, magasiner, tv, radio eller flyers sammen med digital markedsføring og sosialt