En smart tilnærming til e-posttilpasning forklart

Markedsførere ser gjerne personalisering av e-post som en ledetråd til høyere effektivitet av e-postkampanjer og bruker den massivt. Men vi tror at en klok tilnærming til personalisering av e-post gir bedre resultater fra et kostnadseffektivitetssynspunkt. Vi har til hensikt at artikkelen vår skal utfolde seg fra god gammel masse-e-post til sofistikert e-posttilpasning for å vise hvordan forskjellige teknikker fungerer avhengig av e-posttype og formål. Vi skal gi teorien om vår