Maksimer markedsføringsinnsatsen din i 2022 med samtykkeadministrasjon

2021 har vært like uforutsigbar som 2020, ettersom en rekke nye problemer utfordrer detaljhandelsmarkedsførere. Markedsførere må forbli smidige og lydhøre overfor gamle og nye utfordringer mens de prøver å gjøre mer med mindre. COVID-19 endret irreversibelt måten folk oppdager og handler på – legg nå sammensatte krefter fra Omicron-varianten, forsyningskjedeforstyrrelser og varierende forbrukersentiment til det allerede kompliserte puslespillet. Det er forhandlere som ønsker å fange opp etterspørselen