Datahygiene: En hurtigveiledning for datasammenslåing

En sammenslåingsrensing er en sentral funksjon for forretningsdrift som direkte e-postmarkedsføring og å skaffe en enkelt kilde til sannhet. Imidlertid tror mange organisasjoner fremdeles at sammenslåingsrensingsprosessen bare er begrenset til Excel-teknikker og funksjoner som gjør veldig lite for å rette opp stadig mer komplekse behov for datakvalitet. Denne guiden vil hjelpe forretnings- og IT-brukere med å forstå renseprosessen, og muligens få dem til å forstå hvorfor teamene deres ikke kan