Hvordan holde brukerne lykkelige når de slipper en større oppdatering av applikasjonen

Det er en iboende spenning i produktutvikling mellom forbedring og stabilitet. På den ene siden forventer brukerne nye funksjoner, funksjonalitet og kanskje til og med et nytt utseende; på den annen side kan endringer slå tilbake når kjente grensesnitt plutselig forsvinner. Denne spenningen er størst når et produkt endres på en dramatisk måte - så mye at det til og med kan kalles et nytt produkt. På CaseFleet lærte vi noen av disse leksjonene på den harde måten, om enn