Å mestre Freemium-konvertering betyr å bli seriøs om produktanalyse

Enten du snakker Rollercoaster Tycoon eller Dropbox, er freemium-tilbud fortsatt en vanlig måte å tiltrekke nye brukere til konsument- og bedriftsprogramvareprodukter. Når de er ombord på den gratis plattformen, vil noen brukere til slutt konvertere til betalte planer, mens mange flere vil forbli i gratis nivå, innhold med hvilke funksjoner de har tilgang til. Forskning om temaene freemium-konvertering og kundebeholdning er rikelig, og bedrifter blir kontinuerlig utfordret til å gjøre enda trinnvise forbedringer i

Veiledende: Kundeanalyse med handlingsbar innsikt

Big data er ikke lenger en nyhet i næringslivet. De fleste selskaper tenker på seg selv som datadrevne; teknologiledere setter opp infrastruktur for datainnsamling, analytikere siler gjennom dataene, og markedsførere og produktsjefer prøver å lære av dataene. Til tross for å samle inn og behandle mer data enn noensinne, mangler selskaper verdifull innsikt i produktene og kundene sine fordi de ikke bruker de riktige verktøyene til å følge brukerne gjennom hele kundereisen.