Appy Pie App Builder: Brukervennlig, plattform for appbygging uten kode

Applikasjonsutvikling er en industri i kontinuerlig utvikling. Med flere og flere bedrifter som kjemper for online tilstedeværelse, har apputviklingsorganisasjoner sitt arbeid skåret ut for dem. Det har vært en kontinuerlig økning i etterspørselen etter apper som skapte et marked som overveldende eksisterende utviklere. I tillegg er det en bransje plaget med økende kostnader og økende krav. I tillegg krever eksisterende apper konstant vedlikehold. Forskning indikerer at 65% av ressursene blir brukt på å prøve å opprettholde eksisterende